Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
(044) 490 49 15(050) 324 02 40 (044) 490 49 97(067) 397 95 52
Перезвоните мне

Детальная информация

Детальна інформація ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

 1  Повне найменування    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»
 2  Код ЄДРПОУ    30383799
 3  Місцезнаходження

Код території за КОАТУУ: 8039100000    

01001, Україна, м.Київ, вул.Мала Житомирська, 7

 4  Перелік видів фінансових послуг, які надаються фінансовою установою

Здійсненния страхової діяльності у формі обов’язкового страхування

Здійсненния страхової діяльності у формі добровільне страхування

Фінансові послуги надаються згідно отриманих ліцензій на провадження страхової діяльності.

Перелік чинних ліцензій зазначений у п.8 нижче

Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, обраних ризиків, строку страхування та інших умов страхування

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

 5  Власники істотної участі в статутному капіталі

Приватне акціонерне товариство «КИЙ АВІА»

(частка акціонера в статутному капіталі – 66,0763%)

Код ЄДРПОУ: 01130578

Місцезнаходження: 01054,

місто Київ, вулиця Дмитрівська, 1

Товариство з обмеженою відповідальністю «С.Л.В.» (частка акціонера в статутному капіталі – 12,0070%)

Код ЄДРПОУ: 30184757

Місцезнаходження: 01001,

місто Київ, вулиця Мала Житомирська, 7

5.1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)
5.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “С.Л.В.”

Товариство з обмеженою відповідальністю “КИЙ АВІА КАРГО” код ЄДРПОУ 31957289, місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 1, офіс 312

Товариство з обмеженою відповідальністю “Цент інформаційних технологій авіаперевезень”, код ЄДРПОУ 25151881, місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 1

Товариство з обмеженою відповідальністю “КИЙ АВІА ЛІЗИНГ”, код ЄДРПОУ  31282024, місцезнаходження:  Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 1

5.1.2. Приватне акціонерне товариство “КИЙ АВІА”

Товариство з обмеженою відповідальністю “Чарівна подорож”, код ЄДРПОУ  24100249, місцезнаходження:  Україна, 04070, м. Київ, вул. Ільїнська, буд. 18

Товариство з обмеженою відповідальністю “КИЙ АВІА ВЕСТ”, код ЄДРПОУ  33285650, місцезнаходження:  Україна, 79005, м. Львів, проспект Шевченка, буд. 11

Товариство з обмеженою відповідальністю “Туристична фірма”Авіатур”, код ЄДРПОУ  21497542, місцезнаходження:  Україна, 01135, м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 2/4

5.2. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

Відсутні юридичні або фізичні особи, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

5.3. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи первищують п’ять відсотків

Приватне акціонерне товариство «КИЙ АВІА»

Товариство з обмеженою відповідальністю «С.Л.В.»

Шпак Володимир Антонович

 6 Склад Наглядової ради та виконавчого органу

Голова Наглядової Ради

Новак Віктор Арсентійович

Члени  Наглядової Ради

Бутова Галина Сафронівна
Синьоокий Віктор Васильович
Савюк Сергій Володимирович
Бутов Андрій Володимирович

Генеральний директор

Гринько Костянтин Васильович

Генеральний директор акціями фінансової установи не володіє

 7  Відокремлені підрозділи    –
 8  Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі  

Ліцензії на право провадження страхової діяльності

у формі обов’язкового страхування

Орган, що видав:  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензій: № 1505 від 22.05.2014

Дата видачі ліцензій 29.05.2014

 Найменування ліцензії Серія та номер Строк дії ліцензії
особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)  АЕ 293790 з 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

 авіаційне страхування цивільної авіації АЕ 293789 з 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

Ліцензії на право провадження страхової діяльності

у формі добровільного страхування

Орган, що видав:  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензій: №1505 від 22.05.2014

Дата видачі ліцензій 29.05.2014

 Найменування ліцензії  Серія та номер  Строк дії ліцензії
страхування від нещасних випадків АЕ 293788

24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування медичних витрат АЕ 293787

05.01.2010 безстроковий

діюча ліцензія

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ 293793

18.06.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування фінансових ризиків АЕ 293794 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АЕ 293786 18.06.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] АЕ 293785

24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] АЕ 293792 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування наземного транспорту (крім залізничного) АЕ 293791 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АЕ 293795 31.10.2006 безстроковий

діюча ліцензія

Номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензій: Розпорядження № 580 від 11.04.2019 року

страхування здоров’я на випадок хвороби  —– 11.04.2019 безстроковий

діюча ліцензія

 медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)  —– 11.04.2019 безстроковий

діюча ліцензія

 9  Річна фінансова та консолідована звітність,  аудиторський висновок Річна звітність ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» за 2015 р.
Річна звітність ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» за 2016 р.
Річна звітність ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» за 2017 р.
Аудиторський висновок за 2015 р.
Аудиторський висновок за 2016 р.
Аудиторський висновок за 2017 р.
 10  Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації, рішення про ліквідацію фінансової установи Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась, рішення про ліквідацію не приймалось
 11  Звіт про корпоративне управління Звіт про корпоративне управління за 2015 рік      

Звіт про корпоративне управління за 2016 рік  

Звіт про корпоративне управління за 2017 рік

 12  Інша інформація про фінансову установу, що підлягає  оприлюдненню Особлива інформація

Зміна складу посадових осіб емітента 2013

Зміна складу посадових осіб емітента 2014

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2017

Зміна складу посадових осіб емітента 2018

Зміна складу посадових осіб емітента 2018

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2015

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Принципи (кодекс) корпоративного управління від 12.04.2017

Принципи (кодекс) корпоративного управління від 10.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.04.2019 (з електроним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 10.04.2019 (з електроним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (з електроним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (xml)

Інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

 

Мы на связи
Viber telegram whatsapp

Кий Авіа Гарант - це професійне та
швидке оформлення страховки.
20 років на ринку
100% виплата зобов’язань
100 професіоналів
12 тис. оформлених полісів