Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
+38 (044) 299 00 51+38 (044) 490 49 97 +38 (067) 509 81 58

Детальная информация

Детальна інформація ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ»

1 Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ»
2 Код ЄДРПОУ 30383799
3 Місцезнаходження

Код території за КОАТУУ: 8039100000

01001, Україна, м.Київ, вул.Мала Житомирська, 7

4 Перелік видів фінансових послуг, які надаються фінансовою установою

Здійсненния страхової діяльності у формі обов’язкового страхування

Здійсненния страхової діяльності у формі добровільне страхування

Фінансові послуги надаються згідно отриманих ліцензій на провадження страхової діяльності.

Перелік чинних ліцензій зазначений у п.8 нижче

Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, обраних ризиків, строку страхування та інших умов страхування

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

5 Відомості про акціонерів фінансової установи, які володіють пакетом акцій, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу

Приватне акціонерне товариство «КИЙ АВІА»

(пакет акцій в статутному капіталі – 73,8303%)

Код ЄДРПОУ: 01130578

Місцезнаходження: 01054,

місто Київ, вулиця Дмитрівська, 1

5.1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)
5.1.1. Приватним акціонерним товариством «КИЙ АВІА» контролюються

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чарівна подорож», код ЄДРПОУ 24100249, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ільїнська, буд. 18

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІКЕТС.ЮЕЙ», код ЄДРПОУ 36027535, місцезнаходження: 79039, Львівська обл. м. Львів, вул. Шевченка, буд. 111А

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична фірма «Авіатур», код ЄДРПОУ 21497542, місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 2/4

5.2. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

Відсутні юридичні або фізичні особи, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

5.3. Перелік акціонерів фінансової установи, які володіють пакетом акцій фінансової установи у розмірі, що становить не менш як 5 відсотків статутного капіталу Приватне акціонерне товариство «КИЙ АВІА» код ЄДРПОУ: 01130578, пакет акцій в статутному капіталі – 73,8303%

Товариство з обмеженою відповідальністю «С.Л.В.» код ЄДРПОУ: 30184757, пакет акцій в статутному капіталі – 9,2626%

Шпак Володимир Антонович, пакет акцій в статутному капіталі – 5,5429%

6 Склад Наглядової ради та виконавчого органу

Голова Наглядової Ради

Новак Віктор Арсентійович

Члени Наглядової Ради

Бутова Галина Сафронівна
Синьоокий Віктор Васильович
Льовіна Наталія Іванівна
Бутов Андрій Володимирович

Генеральний директор

Гринько Костянтин Васильович

Генеральний директор акціями фінансової установи не володіє

7 Відокремлені підрозділи
8 Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

Ліцензії на право провадження страхової діяльності

у формі обов’язкового страхування

Орган, що видав: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензій: № 1505 від 22.05.2014

Дата видачі ліцензій 29.05.2014

Найменування ліцензії Серія та номер Строк дії ліцензії
особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) АЕ 293790 з 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

авіаційне страхування цивільної авіації АЕ 293789 з 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

Ліцензії на право провадження страхової діяльності

у формі добровільного страхування

Орган, що видав: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензій: №1505 від 22.05.2014

Дата видачі ліцензій 29.05.2014

Найменування ліцензії Серія та номер Строк дії ліцензії
страхування від нещасних випадків АЕ 293788

24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування медичних витрат АЕ 293787

05.01.2010 безстроковий

діюча ліцензія

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ 293793

18.06.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування фінансових ризиків АЕ 293794 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АЕ 293786 18.06.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] АЕ 293785

24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] АЕ 293792 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування наземного транспорту (крім залізничного) АЕ 293791 24.12.2009 безстроковий

діюча ліцензія

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АЕ 293795 31.10.2006 безстроковий

діюча ліцензія

Номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензій: Розпорядження № 580 від 11.04.2019 року

страхування здоров’я на випадок хвороби —– 11.04.2019 безстроковий

діюча ліцензія

медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) —– 11.04.2019 безстроковий

діюча ліцензія

9 Річна фінансова та консолідована звітність, аудиторський висновок Фінансові показники
10 Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації, рішення про ліквідацію фінансової установи Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась, рішення про ліквідацію не приймалось
11 Звіт про корпоративне управління Фінансові показники
12 Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню Особлива інформація

Зміна складу посадових осіб емітента 2013

Зміна складу посадових осіб емітента 2014

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2016

Зміна складу посадових осіб емітента 2017

Зміна складу посадових осіб емітента 2018

Зміна складу посадових осіб емітента 2018

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2015

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Принципи (кодекс) корпоративного управління від 12.04.2017

Принципи (кодекс) корпоративного управління від 10.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.04.2019 (з електроним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 10.04.2019 (з електроним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 10.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (з електроним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (xml)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочин 01.10.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочин 01.10.2019 (з електронним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочин 01.10.2019 (xml)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (з електронним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (xml)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 04.12.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 04.12.2019 (з електронним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 04.12.2019 (xml)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (з електронним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (xml)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 23.12.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 23.12.2020 (xml)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 23.12.2020 (з електронним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищ 25 відсотків статутного капіталу 23.12.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищ 25 відсотків статутного капіталу 23.12.2020 (з електронним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про розміщення цінних паперів на суму, що перевищ 25 відсотків статутного капіталу 23.12.2020 (xml)

Повідомлення про виникнення особливої про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 23.12.2020

Повідомлення про виникнення особливої про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 23.12.2020 (з електронним підписом)

Повідомлення про виникнення особливої про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 23.12.2020 (xml)

Повідомлення про виникнення особливої про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 24.03.2021

Повідомлення про виникнення особливої про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 24.03.2021 (з електронним підписом)

Повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів 06.10.2021

Повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів 06.10.2021 (з електронним підписом)

Повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів 06.10.2021 (xml.p7s)

Повідомлення про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 06.10.21

Повідомлення про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 06.10.21 (з електронним підписом)

Повідомлення про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 06.10.21 (xml.p7s)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 22.12.2021

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 22.12.2021 (xml.p7s)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента 22.12.2021 (pdf.p7s)

Інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (електронний підпис)
Інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (електронний підпис)

Кий Авіа Гарант - це професійне та
швидке оформлення страховки.
20 років на ринку
100% виплата зобов’язань
100 професіоналів
12 тис. оформлених полісів