Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
+38 (044) 299 00 51+38 (044) 490 49 97 +38 (067) 509 81 58

12 квітня 2017 року – проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, що виносяться на голосування):

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
  3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду.
  4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження звіту.
  5. Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2016 року і основних напрямків діяльності на 2017 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
  8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 43 від 23.02.2017 року), відповідно до
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариств».

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 12 квітня 2017 року з 9.30 до 10.00 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА» за адресою: 01054, м. Київ,
пр-т. Перемоги, 2. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Право на участь у Загальних зборах будуть мати акціонери відповідно до переліку, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, тел. 236-51-52, 486-79-62, у робочі дні з 09.00 до 17.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00 з 06 березня 2017 року по 11 квітня 2017 року шляхом подання заяви про надання таких документів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гринько Костянтин Васильович.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.kag.kiev.ua/detalna-informatsiya/

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 07.03.2016 року.


Кий Авіа Гарант - це професійне та
швидке оформлення страховки.
20 років на ринку
100% виплата зобов’язань
100 професіоналів
12 тис. оформлених полісів